Friday, 4 February 2011

Pertemuan dengan JKKK Selayang Indah


Satu sesi pertemuan antara JKKK Selayang Indah dengan JKP Zon 3 telah diadakan pada minggu lepas bertempat di surau Al-Hidayah Selayang Indah.

Pertemuan ini bertujuan untuk ramah-mesra disamping bertukar-tukar pandangan berhubung-kait dengan peranan masing-masing.

Tn. Hj. Masrom selaku pengerusi JKKK Selayang Indah telah memperkenalkan saf jawatankuasa dan sesi taarof dilakukan. Beberapa masalah yang ada hubungkaitnya dengan MPS telah dikemukan antaranya:

1. Permohonan supaya MPS mengganti railing pintu pagar padang bola
2. Masalah padang yang selalu banjir kerana air yang bertakung
3. Keadaan longkang yang selalu tersumbat
4. Sampah pukal yang tidak diangkut
5. Sampah yang tidak diangkut secara regular
Saya telah mencadangkan supaya JKKK membuat perancangan tahunan sehinggamana peruntukan dari PKM dapat disalurkan dengan tersusun. Saya juga memaklomkan bahawa semua aduan yang dikemukan telah saya salurkan kepada MPS tetapi dukacita tiada tindakan yang proaktif dari PBT ini. Berkenaan isu kedai di depan pejabat JKKK saya telah memaklomkan kekecewaan saya kepada MPS yang bersifat lidah bercabang, kononnya tidak lagi menyambung permit dan TOL kedai berkenaan sebaliknya meluluskan permohonan apabila dibawa ke mesyuarat OSC.....

No comments:

Post a Comment