Wednesday, 9 March 2011

Pertemuan dengan penduduk Selayang Permai


Satu sesi perbincangan dengan penduduk Selayang Permai telah diadakan pada 25hb. Februari yang lalu.

Diantara fokus utama adalah penerangan tentang pengurusan baru dewan MPS di Selayang Permai dan juga pusat Futsal.

Sesi soal-jawab juga diadakan bagi menjelaskan isu-isu yang berkaiatan dengan JKP dan MPS.

No comments:

Post a Comment