Saturday, 2 April 2011

Pertemuan dengan PDRM


Satu dialog bersama Polis Diraja Malaysia Selayang Baru telah diadakan baru-baru ini. Dialog ini adalah bertujuan untuk mendengar taklimat serta bertukar-tukar pandangan dengan PDRM berkenaan kadar jenayah di Zon 3.

Taklimat telah disampaikan oleh Sarjan Mustafa mewakili Tuan setia Nordin.

Pihak JKP telah mencadangkan agar pihak polis memberi maklumat secara berkala supaya dikenalpasti tahap atau kadar jenayah setempat yang mana pihak masjid bersetuju agar pihak polis dibenarkan melaporkannya sebelum solat Jumaat.


Sesi soal-jawab

No comments:

Post a Comment