Wednesday, 29 September 2010

Belanjawan, Cukai Taksiran dan Cheshire Homes

Baru2 ini ahli Majlis buat pertama kalinya terlibat sama dalam penyediaan budget MPS.

Untuk makluman setakad 31hb. Ogos 2010 MPS mencatatkan jumlah pendapatan sebanyak hampir RM100 juta yang merupakan pencapaian sebanyak 80% dari anggaran pendapatan keseluruhan Majlis. Dari RM100juta pendapatan MPS telah membelanjakan sebanyak RM70juta untuk urusan-urusan MPS. Dengan kata lain MPS mempunyai lebihan surplus sebanyak RM30juta. Jikalah tiada hutang tertunggak sebanyak RM40juta sudah pasti MPS mempunyai kewangan surplus di atas. Ini satu performance yang baik. Tahniah kepada MPS

Semasa pembincangan mengenai kadar cukai taksiran atau cukai pintu, pihak MPS berhasrat untuk mengekalkan kadar yang sedia ada. Yang paling rendah adalah 4% dan yang tertinggi adalah 12% tanpa sebarang perubahan. Saya telah mengemukakan keluhan pendudukan di sekitar Kuang khususnya Kg. Chempedak, Kg. Damai dan Kg. Gombak. AlhamduliLLAH, majlis mesyuarat bersetuju untuk menurunkan kadar berkenaan kepada yang paling rendah iaitu 2%! Saya amat bersyukur kehadrat ALLAH pandangan saya telah diterima-pakai pihak MPS. Rasanya tidaklah sia-sia saya mewakili penduduk sebagai ahli Majlis walaupun saya ditugaskan di Zon 3 Selayang Baru.

4-5-2010


Mesyuarat selanjutnya yang saya hadiri adalah pelaburan dan penswastaan. Salah isu yang melibatkan Zon saya adalah Rumah Amal Cheshirehomes berhampiran dengan pasar lama Selayang. Isunya sudah lama, dimana pihak pengurusan mahu 24unit bangunan kedai dalam tanah miliknya supaya ianya diruntuhkan. Perkara ini telah lama diketengahkan oleh mantan ahli majlis Dato’ Mazlan. Saya telah meminta supaya final touch dibuat dengan memanggil supaya pihak yang terlibat dipanggil untuk mendapat kata putus.

Keputusannya MPS akan merobohkan bangunan-bangunan ini pada pertengahan Oktober ini. Sebarang pampas an akan dibincangkan dengan saya sebagai mewakili ahli majlis.

No comments:

Post a Comment