Saturday, 4 September 2010

HIMPUNAN AHLI MAJLIS SELANGOR (HAMAS)

HIMPUNAN AHLI MAJLIS SELANGOR (HAMAS)

A. PENDAHULUAN

Pakatan Rakyat (PR) telah menerajui negeri Selangor DE bermula pada bulan April 2008 yang lalu. Setelah lebih 2 tahun memerintah sebarang kekuatan/kejayaan mahupun kelemahan/kegagalan pemerintah sudah mula dicerap oleh segenap rakyat dalam negeri ini.

Di antara kejayaan atau kegagalan PR dalam mentadbir negeri ini ia banyak bergantung diperingkat kepimpinan akar-umbi seperti Jawatankuasa Kebajikan dan Keselamatan Kampung (JKKK) dan Jawatankuasa Penduduk (JKP). Sekiranya JKKK yang diterajui oleh ketua kampong dan JKP yang diterajui oleh Ahli Majlis berjaya memainkan peranan dan tugasan mereka masing-masing dengan baik, rakyat akan tetap menyokong PR dan sebaliknya.

Peranan Ahli Majlis yang mengetuai JKP banyak bergantung kepada perlaksanaan tanggungjawab masing-masing di setiap Pihak Berkuasa Tempatan ( PBT). Adakalanya kekangan dari PBT menyebabkan Ahli Majlis gagal dilihat sebagai memacu kehendak rakyat yang mahukan .

Adalah difikirkan perlu diwujudkan satu kesatuan yang bersifat saling membantu dan bekerjasama semua ahli majlis dari semua PBT bagi memastikan semua ahli majlis berjaya memainkan peranannya dalam usaha melicinkan kerja-kerja sebagai ahli majlis.

Oleh yang demikaian adalah dicadangkan penubuhan Himpunan Ahli Majlis Selangor atau ringkasnya HAMAS.

B. OBJEKTIF PENUBUHAN

1. Sebagai saluran bertukar-tukar pendapat di antara Ahli Majlis dari PBT-PBT yang berlainan

2. Mengkaji isu-isu semasa yang menyentuh peranan Ahli Majlis

3. Membuat cadangan-cadangan bertujuan menyelesaikan sebarang permasalahan yang dihadapi oleh Ahli Majlis

4. Menyatakan pendirian bersama yang menyentuh peranan Ahli Majlis dan keberkesanan serta kecekapan urus-tadbir PR Selangor

C. CADANGAN MODUS OPERANDI HAMAS

1. HAMAS diterajui oleh sebuah sekreteriat yang terdiri dari seorang pengerusi, setiausaha dan bendahari serta 36 orang ahli jawatankuasa dimana setiap PBT diwakili oleh 3 ahli majlis dari PAS, PKR dan DAP

2. HAMAS akan mengadakan pertemuan setiap 2 bulan sekali bagi membincangkan isu-isu bersama.

3. HAMAS akan membuat kenyataan ataupun cadangan setiap kali selesai pertemuan di adakan

4. HAMAS juga menjaga kebajikan semua Ahli Majlis melalui program-progaram yang dijalankan.

D. TINDAKAN

1. Adalah dicadangkan Ahli Majlis dari MPS mempelopori penubuhan HAMAS ini dengan menubuhkan Jawatankuasa penubuhan dengan melantik 3 orang ahli Majlis dari PAS, PKR dan DAP untuk menerajui penubuhan HAMAS

2. Setiap AJK ini menghubungi rakan-rakan ahli Majlis di PBT-PBT yang lain yang juga dikehendaki menamakan 3 wakil mereka.

3. Setelah kesemua wakil ini dikenalpasti maka mesyuarat penubuhan HAMAS akan dilaksanakan dengan melantik penjawat-penjawat sekreteriat.

4. Adalah dicadangkan HAMAS mengadakan perhimpunan Ahli Majlis setelah penubuhannya sebagai tanda kelahiran HAMAS dan juga ikatan ukhuwah dikalangan ahli Majlis.

No comments:

Post a Comment