Wednesday, 29 September 2010

Perhatian Untuk Sinar Harian


29hb. September 2010

Kepada :

Cik Azimah,

Wartawan Sinar Harian.

Fax: 03-51013338 dan Email: azimah.ghazali@sinarharian.com.my

Tuan,

Perkara: Maklumat yang salah

Adalah saya merujuk kepada akhbar tuan bertarikh 29hb. September muka surat S13 bertajuk “MAHU MPS KELOLA LESEN ARAK”

Saya dengan tegas menafikan ada membuat kenyataan “....sekurang-sekurangnya dapat membantu menampung menyediakan kemudahan kepada rakyat” dan “...bahawa hasil wang daripada pendapatan perjudian kepada rakyat miskin beragama Islam tidak haram”.

Semasa membahaskan isu ini, berikut adalah sedutan ucapan saya:

1. 1. Saya amat tersentuh apabila isu mengawal kegiatan minuman arak diperjuangkan oleh orang yang bukan Islam, bagi kami orang Islam arak adalah jelas haram dan kerana itu apabila ahli-ahli majlis yang bukan beragama Islam berusaha keras untuk mengawalnya maka usaha ini amatlah saya sokong.

2. 2. Mesyuarat penuh sebelum ini sepertimana yang tercatit dalam minit mesyuarat, saya telah memaklumkan bahawa ahli majlis meminta supaya MPS menyediakan senarai kedai-kedai yang diberi permit oleh MPS untuk menjual arak mengikut zon-zon supaya ahli majlis berserta dengan Jawatankuasa Penduduk (JKP) dapat mengenalpasti kedai-kedai yang ada permit dan tanpa permit sebagai langkah kawalan menyeluruh di kawasan Selayang dilakukan.

Kemudian tuan Yang DiPertua selaku pengerusi mesyuarat menyatakan kebimbangannya terhadap pendapatan sumber yang halal dan haram dalam akaun MPS

3. 3. Saya mempertegaskan bahawa sekarang inipun MPS mengeluarkan permit kepada premis-premis yang menjual minuman keras, dengan kata lain pendapatan sumber halal dan haram dalam MPS sudah berlaku dan MPS juga harus mengkaji kenyataan bekas Mufti Perlis dalam hal seperti ini.

Saya berharap kenyataan akhbar tuan yang menggambarkan bahawa seolah-olah ahli majlis dan MPS terlalu kemaruk untuk menambah pendapatan dari lesen arak dan seolah-olah saya amat berhajat agar wang ini digunakan untuk orang Islam yang miskin amatlah berniat jahat dan perlulah diperbetulkan. Kami berusaha bagi memastikan lesen arak dikawal dan sebaik mungkin penggunaannya dijaga sehinggamana ia tidak merosakan keharmonian sosial rakyat dalam kawasan MPS

Harap perbetulkan kenyataan di atas, sekiranya pembetulan tidak dilakukan dalam tempoh 14 hari dari tarikh di atas saya beserta ahli majlis yang lain berserta MPS akan menimbangkan untuk menyaman akhbar ini.

Sekian, terima kasih.

Yang benar,

Abdul Majid Hasan

Ahli Majlis

Majlis Perbandaran Selayang

s.k:

1. Dato’ Zainal Abidin Azim – YDP Majlis Perbandaran Selayang

2. Ahli-ahli Majlis Perbandaran Selayang

3. En. Abdul Razak Ahmad – Pengarah Bah. Pendakwaan MPS

4. Tn. Hj. Mohamad Abdul Rahman – Penyelia DUN Templer

No comments:

Post a Comment