Sunday, 25 July 2010

Pertemuan dengan JPrD Kuangsatu pertemuan dengan ketua-ketua cawangan dan ketua kampung Pas dalam DUN Kuang telah diadakan malam tadi dalam rangka mengkemaskan organisasi Parti. Satu ketetapan telah dibuat untuk sama-sama menggerakan daftar pengundi sehingga matlamat Program Pendemokrasian Negara tercapai.
Saya mengambil kesempatan untuk menerangkan tugasan ahli majlis dan bagaimana ketua-ketua cawangan dan ketua kampung dapat membantu kerja-kerja ahli majlis walaupun saya bertugas di Zon 3 Selayang Baru. Borang-borang aduan telah diedarkan.

No comments:

Post a Comment